Integracja z kanałem sprzedaży

Czas czytania: do 0 minut

Korzystanie z aplikacji rozpocznij od zainstalowania integracji z Twoim kanałem sprzedaży. Kliknij przycisk „Przejdź do listy kanałów sprzedaży” w pierwszym punkcie, a następnie wybierz właściwy i zaakceptuj warunki.

Po zainstalowaniu wyświetli się okno informujące o konieczności podania tokenu/adresu URL, na podstawie którego Twój sklep zostanie zidentyfikowany i zintegrowany. Po uzupełnieniu obu pól kliknij przycisk „Zapisz”.

Zamknij