Modyfikatory pól

Czas czytania: do 1 minut

Istnieją dwie możliwości modyfikacji wartości pola: „Znajdź i zamień” oraz „Rozdzielenie”.

Funkcja „Znajdź i zamień” pozwala wyszukać w pliku XML konkretne fragmenty tekstowe i zamienić ich odczyt na treść, którą chcesz umieścić w danym parametrze produktu.

Funkcja „Rozdzielenie” pozwala zastosować w pliku XML rozdzielenie fragmentów tekstu według znaku lub treści, którą wskażesz.

Zamknij