Zapisz się Darmowe szkolenie z obsługi Droplo! Środa 24 sierpnia 2022, godz. 19:00
Zamknij

Pasek postępu

Pasek postępu – informuje o tym, na jakim etapie pobierania danych od Twojego dostawcy jest aplikacja. W momencie kiedy zakończy się pobieranie danych, w głównym menu przy zakładce „Powiadomienia” pojawi się informacja o nowym powiadomieniu.

Do góry