Powiadomienia

Czas czytania: do 0 minut

Sekcja ta obejmuje zadania (jak np. synchronizacja z hurtownią, aktualizacja danych itp.), które zostały wykonane w droplo. Znajdziesz też tutaj wykonywane na bieżąco zadania oraz ich paski postępu.

Zamknij