Powiązanie kategorii – jak to zrobić?

Czas czytania: do 1 minut

Po dodaniu i zintegrowaniu kanału sprzedaży i konta sklepu, masz możliwość powiązania kategorii ze swojego sklepu z tymi z droplo. By to zrobić, wejdź w wybrany kanał sprzedaży, konto sklepowe, jego ustawienia i powiązywanie kategorii.

Przy powiązywaniu kategorii możesz wybrać opcję „Własne” lub „Odwzoruj”. Przy drugiej możliwości Twoje kategorie zostaną automatycznie odwzorowane przy następnej aktualizacji produktów – w Twoim sklepie pojawią się kategorie droplo.

Jeśli chcesz jednak powiązać kategorie według własnych kryteriów, kliknij przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu.

Wyświetli Ci się okno, w którym po lewej stronie znajdują się kategorie Twojego sklepu, a po prawej stronie kategorie droplo. By powiązać je ze sobą, kliknij najpierw w kategorię swojego sklepu, a następnie w kategorię lub podkategorię droplo. Podgląd wszystkich powiązanych kategorii znajduje się w prawym górnym rogu okna. Po ukończeniu procesu, kliknij przycisk „Zapisz”.

Zamknij