Zapisz się Darmowe szkolenie z obsługi Droplo! Środa 24 sierpnia 2022, godz. 19:00
Zamknij

Reguły cen

W tej sekcji możesz ustalić narzut do cen dla wyeksportowanych produktów. Po wpisaniu wartości procentowej i liczbowej cena wszystkich importowanych produktów zmieni się na wyższą lub niższą o tę wartość.

W przypadku gdy stworzysz więcej niż jedną grupę warunków, a w niektórych z nich dane warunki będą się powtarzać, to będą one realizowane w ustalonej kolejności grup, od góry do dołu.

Do góry