Zapisz się Darmowe szkolenie z obsługi Droplo! Środa 24 sierpnia 2022, godz. 19:00
Zamknij

Reguły ilości sztuk

W tej sekcji możesz ustalić narzut stanów magazynowych dla wszystkich wyeksportowanych produktów. Po wpisaniu wartości liczbowej całkowitej, stan magazynowy wszystkich importowanych produktów zmieni się na wyższy lub niższy o tę wartość.

W przypadku gdy stworzysz więcej niż jedną grupę warunków, a w niektórych z nich dane warunki będą się powtarzać, to będą one realizowane w ustalonej kolejności grup, od góry do dołu.

Do góry