Reguły ilości sztuk

Czas czytania: do 0 minut

W tej sekcji możesz ustalić narzut stanów magazynowych dla wszystkich wyeksportowanych produktów. Po wpisaniu wartości liczbowej całkowitej, stan magazynowy wszystkich importowanych produktów zmieni się na wyższy lub niższy o tę wartość.

W przypadku gdy stworzysz więcej niż jedną grupę warunków, a w niektórych z nich dane warunki będą się powtarzać, to będą one realizowane w ustalonej kolejności grup, od góry do dołu.

Zamknij