Rodzaje powiadomień

Czas czytania: do 0 minut

Aktywacja oferty dostawcy została zakończona – wyświetla się kiedy aktywowany przez Ciebie dostawca został poprawnie zintegrowany z Twoim kanałem sprzedaży.

Podczas aktywacji oferty dostawcy wystąpił błąd – wyświetla się, kiedy droplo napotkało problem przy aktywacji Twojego dostawcy. W tym przypadku skontaktuj się z nami poprzez help@droplo.zohodesk.eu

Deaktywacja oferty dostawcy została zakończona – wyświetla się, kiedy poprawnie dezaktywowano wskazanego przez Ciebie dostawcę.

Deaktywacja oferty dostawcy nie powiodła się – wyświetla się, kiedy droplo napotkało problem przy dezaktywacji wskazanego przez Ciebie dostawcy. W tym przypadku skontaktuj się z nami poprzez help@droplo.zohodesk.eu

Aktualizacja oferty dostawcy została zakończona – wyświetla się, kiedy oferta Twojego dostawcy została poprawnie zaktualizowana.

Podczas aktualizacji oferty dostawcy wystąpił błąd – wyświetla się, kiedy droplo napotkało problem przy aktualizacji oferty Twojego dostawcy. W tym przypadku skontaktuj się z nami poprzez help@droplo.zohodesk.eu

Usuwanie kanału zostało zakończone – wyświetla się, kiedy kanał sprzedaży został poprawnie usunięty.

Do góry
Zamknij