Szablony aukcji

Czas czytania: do 0 minut

W tej sekcji możesz tworzyć i edytować szablony aukcji oraz ustawiać, który jest domyślnym. W tym celu kliknij w „Przykładowy szablon” lub w przycisk „Dodaj szablon”.

Podczas edycji szablonu możesz dodawać i usuwać sekcje oraz określać ich rodzaj na podstawie ikon: tekst, obraz, tekst + obraz, obraz + tekst lub obraz + obraz. Daną sekcję możesz zduplikować lub usunąć.

Do sekcji zawierającej tekst możesz dołączyć znaczniki, na podstawie których dany parametr produktu zostanie automatycznie pobrany z opisu w Droplo (np. ${PRODUCT_NAME} do nazwy produktu). Kliknij w przycisk „Dodaj znacznik” nad tekstem, by wybrać znacznik odpowiedniego parametru.

Zamknij