Ustawienia domyślne konta

Czas czytania: do 0 minut

W tej sekcji możesz ustalić szczegóły polityki cenowej i magazynowej dla Twojego sklepu.

Zaokrąglanie wartości groszowej – Zdecyduj jak mają się prezentować ceny Twoich produktów. Ustal stałą wartość groszową np. XX.99 lub zaokrąglij je do pełnych kwot.

Zatrzymaj aktualizację ceny – Zachowaj ustalone ceny, jeśli spadną one u dostawcy poniżej określonej wartości liczbowej lub procentowej.

Usunięcie produktu przez dostawcę – Zdecyduj co stanie się z produktem po usunięciu go przez dostawcę.

Magazyn – Zdecyduj na który magazyn w Twoim sklepie mają trafiać wyeksportowane produkty od Twoich dostawców.

Zamknij