Pomoc

Integracja z Allegro - ustawienia

W tej sekcji możesz zarządzać ustawieniami dla danego konta na Allegro.

Integracja z Allegro - ustawienia

W tej sekcji możesz zarządzać następującymi opcjami konta Allegro: cennik dostaw, warunki reklamacji, warunki zwrotów, informacje o gwarancjach. Możesz też przenieść się bezpośrednio do panelu Allegro, gdzie ustawisz szczegóły dotyczące danego parametru.

Oferty

W tej sekcji możesz zarządzać następującymi parametrami: domyślna jednostka, czas realizacji, czas trwania oferty, rodzaj wystawianych faktur, autowznawianie, stan produktu, dostawa z Polski, dodatkowe płatne opcje (pogrubienie, podświetlenie, wyróżnienie, pakiet promowania, oferta promowana na stronie kategorii). Możesz uzupełnić też dodatkowe informacje o dostawie.

Reguły cen

W tej sekcji możesz ustalić narzut do cen dla wyeksportowanych produktów. Po wpisaniu wartości procentowej i liczbowej cena wszystkich importowanych produktów zmieni się na wyższą lub niższą o tę wartość.

W przypadku gdy stworzysz więcej niż jedną grupę warunków, a w niektórych z nich dane warunki będą się powtarzać, to będą one realizowane w ustalonej kolejności grup, od góry do dołu.

Reguły ilości sztuk

W tej sekcji możesz ustalić narzut stanów magazynowych dla wszystkich wyeksportowanych produktów. Po wpisaniu wartości liczbowej całkowitej, stan magazynowy wszystkich importowanych produktów zmieni się na wyższy lub niższy o tę wartość.

W przypadku gdy stworzysz więcej niż jedną grupę warunków, a w niektórych z nich dane warunki będą się powtarzać, to będą one realizowane w ustalonej kolejności grup, od góry do dołu.

Ustawienia lokalizacji

W tej sekcji możesz zmienić podstawowe ustawienia konta Allegro, takie jak kraj, województwo, miasto i kod pocztowy dotyczące miejsca, z którego wysyłane są Twoje towary.