Pomoc

Jak to działa?

FeedManager to unikalna funkcjonalność aplikacji, która pozwala Ci na dodanie i zintegrowanie własnego dostawcy niedostępnego dotychczas w droplo. Wszystko, czego potrzebujesz to link do pliku w formacie XML przygotowanego przez hurtownię i zawierającego dane dotyczące jej oferty produktowej.

Nazwa - w tym polu wpisz nazwę swojego dostawcy.

URL - w tym polu wklej link do pliku XML, który udostępnił Ci dostawca.

Metoda autoryzacji - decyduj czy dostęp do produktów dostawcy w Twoim panelu ma być chroniony poprzez autoryzację. Jeśli tak, uzupełnij pola na login i hasło.

Częstotliwość aktualizacji - zdecyduj czy dane od dostawcy mają być aktualizowane cyklicznie (co określoną ilość godzin) czy wg harmonogramu (czyli o określonych porach każdego dnia).

Logo dostawcy (hurtowni) - wybierz wersję kolorystyczną logo, by łatwiej było Ci rozróżniać ewentualnych kolejnych własnych dostawców.

Synchronizacja - określ, które parametry produktów mają podlegać automatycznej synchronizacji.

Mapowanie pól

Następnie czeka Cię kolejny krok w dodawaniu własnego dostawcy - mapowanie pól z pliku XML czyli po prostu przypisanie odpowiednich parametrów zawartych w pliku do podstawowych informacji nt. produktów, które są wymagane przy dodaniu własnego dostawcy.

Twoim zadaniem jest uzupełnienie pól (wymaganych i ewentualnie dodatkowych) wg odpowiednich tagów. Podgląd przykładowego produktu po prawej stronie aktualizuje się na bieżąco po ustawieniu każdego parametru, co pozwoli Ci zweryfikować czy odpowiednio je przypisałeś/aś.

Główny tag - jeśli w jego polu ustawiony będzie właściwy główny tag, pozostałe parametry, które droplo będzie w stanie odczytać z pliku, załadują się automatycznie. Aplikacja docelowo automatycznie lokalizuje i ustawia pole głównego tagu.

ID - wybierz tag odpowiadający numerowi identyfikacyjnemu produktów u Twojego dostawcy.

Nazwa produktu - wybierz tag odpowiadający nazwie produktów.

Cena produktu - wybierz tag odpowiadający cenie produktów.

Waluta - wybierz tag odpowiadający walucie lub ustaw wartość domyślną.

Podatek - wybierz tag odpowiadający wartości podatku lub ustaw wartość domyślną.

Kategoria - wybierz tag odpowiadający kategorii produktów lub ustaw wartość domyślną.

Producent - wybierz tag odpowiadający nazwie producenta lub ustaw wartość domyślną.

Ilość - wybierz tag odpowiadający ilości produktów lub ustaw wartość domyślną.

Zdjęcia - wybierz tag odpowiadający zdjęciom produktów.

opis produktu - wybierz tag odpowiadający opisom produktów lub ustaw wartość domyślną.

Kod producenta - wybierz tag odpowiadający kodowi producenta.

GTIN/EAN - wybierz tag odpowiadający numerowi GTIN/EAN produktów.

Waga - wybierz tag odpowiadający wadze produktów.

Dostawa - wybierz tag odpowiadający czasowi dostawy produktów lub ustaw wartość domyślną.

Warianty - wybierz tag odpowiadający wariantom produktów.

Parametry - wybierz tag odpowiadający parametrom produktów.

Wartości domyślne - W tym miejscu możesz zdefiniować wartości domyślne dla pól. Aby zostały one użyte, w odpowiednim polu powyżej należy wybrać opcję "Wartość domyślna". Wszystkim wartościami domyślnymi możesz zarządzać w tym miejscu.

Modyfikatory pól

Istnieją dwie możliwości modyfikacji wartości pola: "Znajdź i zamień" oraz "Rozdzielenie".

Funkcja "Znajdź i zamień" pozwala wyszukać w pliku XML konkretne fragmenty tekstowe i zamienić ich odczyt na treść, którą chcesz umieścić w danym parametrze produktu.

Funkcja "Rozdzielenie" pozwala zastosować w pliku XML rozdzielenie fragmentów tekstu według znaku lub treści, którą wskażesz.

Powiązanie kategorii

Gdy ustawisz już wszystkie niezbędne parametry, kliknij przycisk "Dalej" w prawym dolnym rogu. Twoim oczom ukaże się trzeci krok w dodawaniu własnego dostawcy - mapowanie kategorii.

Po lewej stronie znajdują się kategorie dostawcy, a po prawej kategorie droplo. Powiąż poszczególne kategorie, by mieć później możliwość łatwego wyszukiwania produktów, zarządzania nimi i eksportowania ich.

By powiązać kategorie, kliknij przycisk edycji w danym wierszu. Następnie kliknij rozwijane pole "Wybierz opcje" i wskaż z którą kategorią droplo chcesz powiązać kategorię dostawcy.

Kiedy uznasz, że wszystkie kategorie, które powinny być według Ciebie przypisane, są już powiązane z odpowiednimi kategoriami lub podkategoriami droplo, kliknij przycisk "Dalej" w prawym dolnym rogu.

Narzuty i automatyczny eksport produktów

Kolejne okno pozwoli Ci ustawić globalne (dla wszystkich produktów danego dostawcy) narzuty cen produktów, stanów magazynowych i zarządzać automatycznym eksportowaniem produktów według określonych warunków.

Określ czy chcesz ustawić narzut cen na wszystkie produkty dostawcy i jaka ma być jego wartość. To samo tyczy się stanów magazynowych. Następnie zdecyduj czy produkty mają być automatycznie eksportowane do Twojego sklepu. Jeśli tak, określ do których platform i kont sklepowych mają być mają trafić oraz zarządź czy eksportowane mają być tylko produkty ze zdjęciami lub powiązaną kategorią.

Podsumowanie

W ostatnim kroku wyświetli Ci się podsumowanie podstawowej konfiguracji oraz wybranych przez Ciebie opcji integracji i automatyzacji. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk "Aktywuj ofertę", wówczas pojawi się komunikat potwierdzający pomyślną integrację z dostawcą. Kliknij "Przejdź do listy produktów". Trafisz do zakładki "Produkty" z włączonym filtrem tylko dla aktywowanego dostawcy.

Słownik pojęć

Automatyczne wybieranie produktów - opcja dostępna przy dodawaniu dostawcy lub w ustawieniach sklepu - skorzystaj z niej, jeśli chcesz, by wszystkie produkty dostawcy w droplo lub wszystkie produkty stworzonych przez Ciebie grup warunków, automatycznie trafiały do Twojego kanału sprzedaży.

Narzut cen - stosunek zysku ze sprzedaży do ceny hurtowej produktu.

Narzut stanów magazynowych - ustalona przez Ciebie modyfikacja stanów magazynowych produktów. Możesz ustawić ją jako wartość ujemną (np. - 100, kiedy chcesz zawsze zachować taką ilość produktów w magazynie) lub dodatnią (np. + 100, kiedy wiesz, że w razie potrzeby Twój dostawca bez problemu zapewni Ci większą ilość towaru).

Powiązywanie kategorii - proces, który pozwala wyeksportować produkty z droplo do odpowiednich kategorii w Twoim sklepie. W przypadku dostawcy spoza droplo polega on na przypisaniu kategorii jego asortymentu do kategorii produktów droplo, a następnie na powiązaniu kategorii droplo z kategoriami w Twoim sklepie. W przypadku już zintegrowanych dostawców, do wykonania jest tylko drugi wspomniany krok.

Plik XML - plik, który tworzy i udostępnia każda hurtownia dająca możliwość integracji swojej oferty ze sklepem. Zawiera on zapisane dane nt. całego asortymentu i poszczególnych parametrów produktów.

Tag parametru - fragment tekstowy pliku XML, który pozwala zidentyfikować, a następnie odczytać dany parametr produktów.