Pomoc

Powiązanie kategorii - jak to działa?

W tej sekcji możesz zarządzać powiązywaniem kategorii droplo z kategoriami w Twoim kanale sprzedaży. Działa to w następujący sposób: kategorie każdego dostępnego w aplikacji dostawcy są powiązane z kategoriami droplo. Jeśli dodajesz własnego dostawcę, jednym z kroków jest również zmapowanie jego kategorii z kategoriami droplo. Następnie łączysz swoje kategorie z kategoriami droplo, dzięki czemu produkty od dostawców trafią automatycznie w odpowiednie miejsce w Twoim sklepie.

Powiązanie kategorii - jak to zrobić?

Po dodaniu i zintegrowaniu kanału sprzedaży i konta sklepu, masz możliwość powiązania kategorii ze swojego sklepu z tymi z droplo. By to zrobić, wejdź w wybrany kanał sprzedaży, konto sklepowe, jego ustawienia i powiązywanie kategorii.

Przy powiązywaniu kategorii możesz wybrać opcję "Własne" lub "Odwzoruj". Przy drugiej możliwości Twoje kategorie zostaną automatycznie odwzorowane przy następnej aktualizacji produktów - w Twoim sklepie pojawią się kategorie droplo.

Jeśli chcesz jednak powiązać kategorie według własnych kryteriów, kliknij przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu.

Wyświetli Ci się okno, w którym po lewej stronie znajdują się kategorie Twojego sklepu, a po prawej stronie kategorie droplo. By powiązać je ze sobą, kliknij najpierw w kategorię swojego sklepu, a następnie w kategorię lub podkategorię droplo. Podgląd wszystkich powiązanych kategorii znajduje się w prawym górnym rogu okna. Po ukończeniu procesu, kliknij przycisk "Zapisz".

Słownik pojęć

Powiązywanie kategorii - Proces, który pozwala wyeksportować produkty z droplo do odpowiednich kategorii w Twoim sklepie. W przypadku dostawcy spoza droplo polega on na przypisaniu kategorii jego asortymentu do kategorii produktów droplo, a następnie na powiązaniu kategorii droplo z kategoriami w Twoim sklepie.