Pomoc

Ustawienia dostępu

W tej sekcji możesz zmieniać nazwę swojego konta sklepowego oraz wpisać token, który umożliwi Ci integrację Twojego kanału sprzedaży z droplo.

W polu "Nazwa" należy wpisać nazwę swojego sklepu.

W polu token należy wkleić token identyfikacyjny Twojego sklepu na konkretnej platformie sklepowej.

Słownik pojęć

Kanał sprzedaży - Oprogramowanie, o które oparty jest Twój sklep, np. RedCart, PrestaShop, WooCommerce, Shoper itp.

Token - Kod identyfikacyjny każdego sklepu na każdej platformie, często nazywany też kluczem API lub WEB API.