Pomoc

Powiadomienia

Sekcja ta obejmuje zadania (jak np. synchronizacja z hurtownią, aktualizacja danych itp.), które zostały wykonane w droplo. Znajdziesz też tutaj wykonywane na bieżąco zadania oraz ich paski postępu.

Rodzaje powiadomień

Aktywacja oferty dostawcy została zakończona - wyświetla się kiedy aktywowany przez Ciebie dostawca został poprawnie zintegrowany z Twoim kanałem sprzedaży.

Podczas aktywacji oferty dostawcy wystąpił błąd - wyświetla się, kiedy droplo napotkało problem przy aktywacji Twojego dostawcy. W tym przypadku skontaktuj się z nami poprzez help@droplo.com

Deaktywacja oferty dostawcy została zakończona - wyświetla się, kiedy poprawnie dezaktywowano wskazanego przez Ciebie dostawcę.

Deaktywacja oferty dostawcy nie powiodła się - wyświetla się, kiedy droplo napotkało problem przy dezaktywacji wskazanego przez Ciebie dostawcy. W tym przypadku skontaktuj się z nami poprzez help@droplo.com

Aktualizacja oferty dostawcy została zakończona - wyświetla się, kiedy oferta Twojego dostawcy została poprawnie zaktualizowana.

Podczas aktualizacji oferty dostawcy wystąpił błąd - wyświetla się, kiedy droplo napotkało problem przy aktualizacji oferty Twojego dostawcy. W tym przypadku skontaktuj się z nami poprzez help@droplo.com

Usuwanie kanału zostało zakończone - wyświetla się, kiedy kanał sprzedaży został poprawnie usunięty.

Pasek postępu

Pasek postępu - informuje o tym, na jakim etapie pobierania danych od Twojego dostawcy jest aplikacja. W momencie kiedy zakończy się pobieranie danych, w głównym menu przy zakładce "Powiadomienia" pojawi się informacja o nowym powiadomieniu.