Pomoc

Narzuty dla stanów magazynowych

W tej sekcji możesz ustalić globalny narzut dla stanów magazynowych produktów od wszystkich dostawców. Po wpisaniu wartości liczbowej całkowitej, stan magazynowy wszystkich importowanych produktów zmieni się na wyższy lub niższy o tę wartość.

Cena - wybierz operator logiczny (np. jest równa, różna, mniejsza lub równa, większa lub równa, w danym przedziale) i ustaw cenę, według której stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

GTIN/EAN - wybierz operator logiczny i wpisz wartość tekstową, według której stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Kategoria - wybierz kategorie, według których stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Nazwa - wybierz operator logiczny i wpisz wartość tekstową, według której stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Dostawca - wybierz dostawców, dla których stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Producent - wybierz producentów, dla których stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Stan magazynowy - wybierz operator logiczny (np. jest równy, różny, mniejszy lub równy, większy lub równy, w danym przedziale) i wpisz wartość liczbową stanu magazynowego, według której stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Waga - wybierz operator logiczny (np. jest równa, różna, mniejsza lub równa, większa lub równa, w danym przedziale) i wpisz wartość liczbową wagi, według której stworzona zostanie grupa produktów do osobnego narzutu.

Słownik pojęć

Kod GTIN/EAN - Unikalny dla każdego produktu kod rozpoznawalny na całym świecie. GTIN (Global Trade Item Number) wyrażany jest w zapisie w formie cyfr, z kolei EAN (European Article Number) to odpowiadający mu kod kreskowy.

Globalny narzut - Narzut, który jest zastosowany do wszystkich produktów ogółem lub od danego dostawcy, z wyłączeniem grup warunków narzutów.

Grupy warunków narzutów - Grupy produktów wyłączone spod globalnego narzutu, dla których ustawiony jest osobny narzut. Tworzy się je według wybranych przez siebie warunków np. zakres cen, nazwa, kategoria itp.

Narzut stanów magazynowych - Ustalona przez Ciebie modyfikacja stanów magazynowych produktów. Możesz ustawić ją jako wartość ujemną (np. - 100, kiedy chcesz zawsze zachować taką ilość produktów w magazynie) lub dodatnią (np. + 100, kiedy wiesz, że w razie potrzeby Twój dostawca bez problemu zapewni Ci większą ilość towaru).