Powiązanie kategorii

Czas czytania: do 1 minut

Gdy ustawisz już wszystkie niezbędne parametry, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu. Twoim oczom ukaże się trzeci krok w dodawaniu własnego dostawcy – mapowanie kategorii.

Po lewej stronie znajdują się kategorie dostawcy, a po prawej kategorie droplo. Powiąż poszczególne kategorie, by mieć później możliwość łatwego wyszukiwania produktów, zarządzania nimi i eksportowania ich.

By powiązać kategorie, kliknij przycisk edycji w danym wierszu. Następnie kliknij rozwijane pole „Wybierz opcje” i wskaż z którą kategorią droplo chcesz powiązać kategorię dostawcy.

Kiedy uznasz, że wszystkie kategorie, które powinny być według Ciebie przypisane, są już powiązane z odpowiednimi kategoriami lub podkategoriami droplo, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu.

Zamknij