Słownik pojęć

Czas czytania: do 0 minut

Kod GTIN/EAN – Unikalny dla każdego produktu kod rozpoznawalny na całym świecie. GTIN (Global Trade Item Number) wyrażany jest w zapisie w formie cyfr, z kolei EAN (European Article Number) to odpowiadający mu kod kreskowy.

Globalny narzut – Narzut, który jest zastosowany do wszystkich produktów ogółem lub od danego dostawcy, z wyłączeniem grup warunków narzutów.

Grupy warunków narzutów – Grupy produktów wyłączone spod globalnego narzutu, dla których ustawiony jest osobny narzut. Tworzy się je według wybranych przez siebie warunków np. zakres cen, nazwa, kategoria itp.

Narzut cen – Stosunek zysku ze sprzedaży do ceny hurtowej produktu.

Zamknij