Ustawienia kanałów sprzedaży

Czas czytania: do 0 minut

W tej zakładce znajdują się poszczególne ustawienia dla Twojego sklepu w droplo. Możesz zarządzać tutaj nazwą konta sklepowego, powiązaniem kategorii Twojego sklepu z kategoriami droplo oraz definiować ustawienia domyślne, takie jak zaokrąglanie wartości groszowej, aktualizację cen czy zarządzanie magazynami.

Zamknij