Pomoc

Ustawienia domyślne konta

W tej sekcji możesz ustalić szczegóły polityki cenowej i magazynowej dla Twojego sklepu.

Zaokrąglanie wartości groszowej - Zdecyduj jak mają się prezentować ceny Twoich produktów. Ustal stałą wartość groszową np. XX.99 lub zaokrąglij je do pełnych kwot.

Zatrzymaj aktualizację ceny - Zachowaj ustalone ceny, jeśli spadną one u dostawcy poniżej określonej wartości liczbowej lub procentowej.

Usunięcie produktu przez dostawcę - Zdecyduj co stanie się z produktem po usunięciu go przez dostawcę.

Magazyn - Zdecyduj na który magazyn w Twoim sklepie mają trafiać wyeksportowane produkty od Twoich dostawców.

Słownik pojęć

Magazyny - Miejsca, między które wirtualnie rozdzielone są Twoje stany magazynowe. Możesz zarządzać nimi w panelu obsługi Twojego sklepu.