Dodaj produkty z pliku XML

Czas czytania: do 3 minut

Jak dodać do Droplo ofertę w formacie XML?

 

Ofertę można zaimportować do Droplo na dwa różne sposoby: ręcznie lub za pomocą pliku XML.

W tej instrukcji pokażemy, jak korzystać z importera XML.

 

Jeśli jesteś nowym dostawcą Droplo, możesz zaimportować ofertę XML, przechodząc przez krok 5 na stronie weryfikacji (1). Wystarczy, że użyjesz przycisku „Importuj produkty” (2).

 

 

W lewym menu pojawi się nowa zakładka o nazwie „Importer XML” (3). Kliknij na nią, aby przejść do aplikacji.

 

 

Możliwe jest również aktywowanie importera poprzez zakładkę „Dodaj aplikację” (1). Otwórz ją i kliknij przycisk „Połącz” obok aplikacji importera XML (2).

 

W menu po lewej stronie pojawi się nowa zakładka o nazwie Importer XML (1). Przejdź do niej i rozpocznij importowanie swojej oferty. Kliknij przycisk „Importuj produkty” (2).

 

Zostaniesz przeniesiony do pierwszego kroku konfiguracji nowego importu:

 

 

W tym miejscu należy nadać nazwę importowi (1), wkleić adres URL (2), a także wybrać częstotliwość i czas synchronizacji oferty (3/4).

 

Niektóre oferty mogą być zablokowane przez login i hasło. Jeśli dostawca zabezpiecza ofertę, możesz to uwzględnić, zaznaczając pole dotyczące tej kwestii (5). Zostaniesz wówczas poproszony o podanie loginu i hasła do pliku z ofertą.

 

Jeśli chcesz dodać od razu kolejną ofertę, możesz to zrobić, używając przycisku „Dodaj kolejny plik XML” (6).

 

Gdy wypełnisz pierwszy etap konfiguracji, przejdź do następnego kroku (7).

 

Zobaczysz wówczas kolejny etap konfiguracji – Mapowanie podstawowe. Zawiera on informację o dwóch głównych składowych pliku XML: root i ID. Pola te są aktualizowane automatycznie, ale można je zmienić, jeśli wartości zostały błędnie przypisane przez system.

 

Jeśli wartości są poprawne, możesz przejść do kolejnego kroku (3) – Mapowania kolumn.

W tej części, po lewej stronie należy połączyć atrybuty produktów z pliku XML z odpowiednikami odczytanymi przez Droplo. Pola, które należy połączyć, oznaczone będą kolorem ciemnoszarym.

 

 

Po prawej stronie możesz natomiast zobaczyć, jak dane będą wyświetlane w Droplo (wstępny podgląd produktu) oraz ustawić inne istotne informacje, jak np. określenie czy ceny w pliku mają wartości netto, czy brutto.

 

Użyj rozwijanych list, aby połączyć odpowiednie dane między plikiem XML a Droplo.

 

 

Po zakończeniu dopasowania, dany wiersz powinien zostać podświetlony na zielono.

 

Po dopasowaniu wszystkich wymaganych cech produktu przejdź do sekcji znajdującej się po prawej stronie.

 

Zwróć uwagę na informację zamieszczoną poniżej pola rabatu (1). Droplo wyświetla ceny hurtowe, dlatego jeśli ceny z pliku XML są cenami detalicznymi (brutto), wówczas w polu „Rabat w %” należy umieścić wysokość podatku jaka ma zostać odjęta od importowanych cen, aby finalnie zostały one przeliczone i wyświetlone w Droplo jako ceny hurtowe.

 

Istnieją jeszcze 4 inne pola, które należy określić przed przejściem dalej:

 

  • waluta i podatek (2) – jaka jest wartość podatku dla oferowanych produktów oraz w jakiej walucie podane są ceny
  • czas dostawy (3) – ile czasu zajmie dostarczenie produktów
  • język importowanych danych (4) – jaki jest oryginalny język nazw/opisów

 

Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności na tej stronie przejdź do następnego kroku (5) – Mapowania kategorii.

 

W tym miejscu zostaniesz poproszony o powiązanie kategorii znajdujących się w pliku XML z kategoriami Droplo. Możesz klikać na rozwijane listy, aby przypisać różne kategorie dla każdego z wierszy lub zaznaczyć wszystkie kategorie zbiorczo. Wówczas pojawi się nowy przycisk o nazwie „Przypisz do jednej kategorii”.

 

 

Obie opcje spowodują wyświetlenie karty wyboru kategorii. Wybierz lub wyszukaj najbardziej pasujące odpowiedniki dla kategorii zaimportowanych z pliku XML.

 

Po zakończeniu tej części przejdź do ostatniego kroku.

Jeśli dojdziesz do tej części konfiguracji, powinieneś zobaczyć potwierdzenie, iż proces został pomyślnie zakończony.

 

 

Użyj przycisku „Importuj produkty”, aby zakończyć konfigurację importowanej oferty.

 

Zostaniesz przeniesiony do zakładki importera XML, gdzie twoja oferta powinna być już widoczna.

Możliwe jest także sprawdzenie, czy wszystkie wykryte produkty zostały pomyślnie zaimportowane z pliku (1) oraz jaki jest aktualny status importu (2). Jeśli chcesz edytować lub usunąć istniejący import, użyj rozwijanej opcji „Akcje” (3).

 

 

Twoje produkty powinny być teraz wyświetlane w zakładce „Lista produktów” (1). Możliwe jest wyświetlenie podglądu lub usunięcie każdego z zaimportowanych produktów (2).

 

Do góry