Integracja z Baselinker

Czas czytania: do 1 minut

Jeśli chcesz połączyć swoje konto Baselinker z Droplo, jedyną potrzebną informacją jest token API, który możesz wygenerować w ustawieniach swojego konta w panelu Baselinker.

Wystarczy wejść do panelu administracyjnego Baselinker i kliknąć ikonę swojego konta (1). Następnie należy przejść do zakładki „Moje konto” (2).


Z poziomego menu wybierz kartę API. Po wpisaniu nazwy programu (np. Droplo) oraz użyciu przycisku „Generuj token” (4), strona powinna się odświeżyć, pokazując nowy token API.

Następnie przejdź do karty Produkty -> Ustawienia -> Kategorie. W tym miejscu utwórz przynajmniej jedną kategorię, do której będziesz przypisywał wystawiane z Droplo produkty.

Skopiuj wygenerowany wcześniej token API z Baselinker, przejdź do zakładki Dodaj integracje w Droplo, a następnie kliknij Dodaj przy karcie Baselinker.


Pojawi się nowe okno z prośbą o wpisanie nazwy integracji. Od tej pory nowa integracja będzie nazywać się w Droplo zgodnie z Twoim życzeniem oraz znajdzie się w lewym menu pod kategorią Integracje.

Wpisz swoją nazwę w pustym polu (1) i kliknij przycisk „Zapisz” (2).


Następnie powinna wyświetlić się karta konfiguracji połączenia. Umieść token API Baselinker w wyznaczonym miejscu (1) i kliknij przycisk „Połącz” (2).

Po udanym połączeniu zostaniesz przeniesiony do karty “Baselinker Exporter by Droplo”, gdzie możesz łatwo skonfigurować parametry integracji, takie jak:

 

  • Globalny narzut cenowy (1)
  • Walutę (2)
  • Automatyczną synchronizację cen I stanów magazynowych (3)
  • Docelowy katalog produktów (4)
  • Magazyn docelowy (5)
  • Grupę cenową (6)
  • Język eksportu produktów (7)
  • Wartość podatku (8)


Po zakończeniu konfiguracji na tej stronie użyj przycisku „Zapisz” (9).

Jeśli utworzyłeś już kategorie w panelu Baselinker, musisz zmapować te kategorie z Droplo przed eksportem produktów do kanału sprzedaży.

Ważne! Mapowanie kategorii dostępne będzie wyłącznie, gdy na Twojej liście zapisany jest przynajmniej 1 produkt od dowolnego dostawcy.


Przejdź do karty Mapowania kategorii (1) i przypisz kategoriom Droplo pokrewne wersje kategorii ze swojego sklepu (2).

Ważne! Aby mapowanie w Droplo zostało poprawnie wczytane, należy posiadać przynajmniej 1 utworzoną kategorię w panelu Baselinker.


Po zakończeniu przypisywania każdej kategorii z listy kliknij przycisk „Zapisz” (3).

Po zapisaniu ustawień mapowania kategorii możesz przejść do karty „Moje produkty” i wyeksportować zaznaczone oferty za pomocą przycisku „Synchronizuj wybrane”.

Do góry