Import produktów z Baselinker

Czas czytania: do 1 minut

Import produktów z Baselinker

Możesz zaimportować swoją ofertę z platformy Baselinker bezpośrednio do Droplo. W tej instrukcji pokazujemy jak to zrobić 😊 

1. Tworzenie połączenia z Baselinker 

Najpierw zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Moje integracje, a następnie kliknij przycisk Dodaj przy integracji z Baselinker.

Pojawi się nowe okno, w którym możesz nadać nazwę swojej integracji. Wprowadź ją i zapisz. 

Zostaniesz przekierowany do karty ustanawiania połączenia z platformą Baselinker. W tym miejscu zostaniesz poproszony o token API. Pozyskasz go w swoim profilu Baselinker. 

Przejdź do panelu administracyjnego Baselinker i kliknij ikonę swojego konta (1). Następnie przejdź do zakładki „Moje konto” (2). 

Z poziomego menu wybierz kartę API (3). Po wpisaniu nazwy programu (np. Droplo) oraz użyciu przycisku „Generuj token” (4), strona powinna się odświeżyć, pokazując nowy token API. Skopiuj go.

Następnie przejdź do karty Produkty -> Ustawienia -> Kategorie. W tym miejscu utwórz przynajmniej jedną kategorię, do której będziesz przypisywał wystawiane z Droplo produkty.  

Jeśli już posiadasz kategorie w Baselinker, możesz pominąć ten krok. 

Skopiowany token API z Baselinker wprowadź do Droplo i kliknij przycisk Połącz 

2. Import produktów 

Gdy połączenie z Baselinker zostanie prawidłowo nawiązane, w integracji pojawi się nowa karta: Importuj produkty. 

W tej karcie możesz skonfigurować import zanim produkty trafią do Droplo. 

Jeśli chcesz aby zaimportowane zostały wszystkie produkty z Twojego, użyj odpowiadającej funkcji (1). Jeśli chcesz wybrać produkty do importu, pomiń jej oznaczenie. 

Następnie wybierz magazyn katalog oraz grupę cenową, na podstawie których chcesz pobrać produkty.  

Możesz też wybrać, które parametry produktów mają być aktualizowane na bieżąco w Droplo.

Gdy zakończysz konfigurację, użyj przycisku Rozpocznij mapowanie kategorii. 

W tym miejscu możesz dopasować kategorie Droplo do swoich kategorii zaczytanych z Baselinker oraz udzielić rabatu na część lub całość swojego asortymentu: 

Po kliknięciu w pole „Wybierz kategorię” pojawi się nowe okno. Możesz tu wyszukać kategorie najbardziej odpowiadające Twoim. 

Po przypisaniu każdej z kategorii użyj przycisku Rozpocznij import. 

W trakcie importu będziesz mieć wgląd w jego postęp: 

Po zakończeniu procesu będziesz mógł sprawdzić szczegóły zakończonego importu. 

Wszystkie zaimportowane z Baselinker produkty pojawią się w zakładce Lista produktów.

Do góry