Słownik pojęć Droplo

Czas czytania: do 2 minut

API - mechanizmy umożliwiające dwóm komponentom oprogramowania komunikowanie się ze sobą przy użyciu zestawu definicji i protokołów. Działają jako pośrednik, umożliwiając programistom tworzenie nowych automatycznych interakcji między różnymi aplikacjami, z których na co dzień korzystają osoby prywatne i firmy. 

Auto-order– automatyczna synchronizacja cen i ilości produktów 

Droplo Importer - unikalna funkcjonalność aplikacji Droplo, która pozwala wgrać na konto użytkownika produkty dowolnego zewnętrznego dostawcy, o ile udostępni on swoją ofertę w postaci linku XML. 

Dropshipping – jest to jeden z modeli biznesowych e-commerce. Pozwala na sprzedaż online bez posiadania własnego magazynu produktów.  Jeśli masz już własny sklep internetowy lub konto sprzedawcy na jednym z serwisów typu marketplace – jesteś gotowy do działania. 

E-commerce (handel elektroniczny) – handel towarami i usługami w Internecie. 

GTIN / EAN – Kod EAN to rodzaj kodu kreskowego, który zawiera numer artykułu. Od 2009 roku kody EAN są używane do kodowania numerów GTIN – Globalnych Numerów Jednostek Handlowych. 

Integration – jest to czynność polegająca na łączeniu mniejszych komponentów lub informacji przechowywanych w różnych podsystemach w całą funkcjonującą jednostkę.  

W przypadku przedsiębiorstw e-commerce termin ten często odnosi się do integracji oprogramowania lub systemów, co oznacza łączenie wielu informatycznych systemów biznesowych, aby działały jako spójna całość. 

Kanał sprzedaży – zwykle rozumiany jako ścieżka, którą firma podąża, aby dotrzeć do swoich klientów końcowych w celu sprzedaży im produktu lub usługi, bezpośrednio lub pośrednio.  

W przypadku Droplo przez kanał sprzedaży rozumiemy sklep internetowy oparty na jednej z dostępnych integracji (platformie e-commerce, np. RedCart, WooCommerce). 

Marketplace – platforma internetowa, która ułatwia wymianę towarów między kupującymi a sprzedającymi (np. Ebay, Amazon, Allegro). 

Narzut cenowy – wskazuje, o ile cena sprzedaży firmy jest wyższa niż kwota, którą produkt kosztuje firmę. Na przykład 50-procentowy narzut cenowy oznacza, że cena sprzedaży jest o 50% wyższa niż koszt zakupu produktu u dostawcy. 

Platforma e-commerce – oprogramowanie umożliwiające zarządzanie sklepem internetowym w trybie online. 

Plik XML – link lub plik, który zawiera język znaczników (podobny do języka HTML, który służy do formatowania stron internetowych), opisujący zapisane dane dotyczące całej oferty i poszczególnych parametrów produktów. 

Jeśli dostawca ma możliwość zintegrowania swojej oferty ze sklepem internetowym, wówczas powinien mieć możliwość udostępnienia oferty w formacie XML. 

WAŻNE: Każdy XML może być zaprojektowany nieco inaczej. Niektóre z nich nie mogą zostać pomyślnie zaimportowane, ponieważ muszą zostać najpierw aktywowane przez dostawcę, lub niezbędne są dane autoryzacyjne (login/hasło). 

Token / adres URL – kod identyfikacyjny dla każdego sklepu internetowego (do pozyskania w platformie e-commerce), zwany także API lub WEB API.

Do góry